contador gratis Skip to content

7 organizacji pozarządowych na rzecz szczęśliwszych dzieci w Indiach

7 organizacji dla szczęśliwszych dzieci w Indiach

Ostatnia aktualizacja 31 października 2018 r

Mówi się, że dzieci są błogosławieństwem od Wszechmogącego i rzeczywiście przynoszą wielkie szczęście w życiu małżeńskim pary. Jednak trudne okoliczności, takie jak choroba lub bieda, mogą czasami doprowadzić rodziców do stanu, w którym nie pomagają swoim dzieciom. Organizacje pozarządowe zajmujące się opieką nad dziećmi pomagają takim rodzicom i dzieciom przetrwać w czasie choroby, trudności finansowych lub bólu emocjonalnego.

Rodzicielstwo nie przychodzi bez części niepokoju. Zarówno dzieci, jak i rodzice mogą napotykać trudności w zarządzaniu określonymi fazami rozwoju. Twoje dziecko może cierpieć z powodu trudności w uczeniu się lub sytuacji stresowej, takiej jak przemoc fizyczna / seksualna lub uraz psychiczny. Możesz także czuć się bezradny, widząc niespokojne dziecko w swojej okolicy lub dziecko dotknięte pracą dzieci! Profesjonalna pomoc czołowych organizacji pozarządowych w Indiach może znacznie ułatwić radzenie sobie z tym problemem.

Lista 7 najlepszych organizacji pozarządowych zajmujących się opieką nad dziećmi w Indiach

1. Child-Line India

Child-line, jedna z najbardziej znanych organizacji pozarządowych w Indiach, skupia się na bezpieczeństwie i ochronie dzieci za pośrednictwem całodobowej infolinii z wyjątkowo długim czasem oczekiwania. Child-line wspiera dzieci w trudnej sytuacji, takie jak wykorzystywanie, handel, małżeństwa i praca dzieci, a także oferuje fachowe wsparcie rodzicom dzieci, które cierpią z powodu niepełnosprawności, uzależnień, ubóstwa, konfliktu z prawem oraz problemów zdrowotnych lub żywieniowych.

2. Fundacja Uśmiechu

Ta organizacja pozarządowa od 13 lat wykonuje wyjątkową pracę, zapewniając opiekę zdrowotną i edukację dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji. Rodzice mogą skontaktować się z nimi bezpośrednio lub za pośrednictwem władz szkolnych, jeśli szukają pomocy w rozwoju fizycznym i psychicznym dziecka.

3. Płacz

CRY lub „Child Rights and You” koncentruje się na edukacji dzieci, opiece zdrowotnej, żywieniu i specjalnych potrzebach edukacyjnych. Organizacja pozarządowa walczy o prawa dziecka poprzez sugestywne kampanie uwzględniające różne potrzeby rozwojowe i rozwojowe dziecka.

4. Samveda

Samveda oferuje specjalne zaplecze terapeutyczne i szkoleniowe dla uczniów upośledzonych umysłowo, dzieci z dysleksją i dzieci z niepełnosprawnością ruchową. Jest to znaczące w świecie, w którym aż 20% dzieci cierpi na jedną lub drugą formę trudności w uczeniu się! Samveda stara się wyposażyć takie dzieci w umiejętności, które pozwolą im przyswoić je w głównych instytucjach edukacyjnych.

Samveda

5. Zrób różnicę (MAD)

Mając na celu wyłącznie zapewnienie równości dzieci na całym świecie, organizacja MAD organizuje kampanie tematyczne na rzecz rozwoju dzieci. Obecnie MAD oferuje naukę języka angielskiego dzieciom nieuprzywilejowanym, aby wychowywać je na tej samej platformie, co dzieci ze zwykłych domów.

6. Pratham

Jedna z najstarszych organizacji pozarządowych pomagających dzieciom w kraju, Pratham od 20 lat pracuje z dziećmi ze slumsów Bombaju. Kampanie edukacyjne prowadzone przez Pratham zmieniły życie wielu dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji i dały im możliwość zmiany warunków życia ich rodzin.

7. Nanhi Kali

Jak sama nazwa wskazuje, ta organizacja pozarządowa jest zaangażowana w pracę na rzecz dziewcząt znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, zapewniając im wsparcie materialne i wskazówki edukacyjne. Nanhi Kali przesyła również coroczny raport z postępów do darczyńców i sponsorów ich beneficjentów.

To zupełnie normalne, że rodzice czują się bezradni, próbując pomóc swojemu dziecku w trudnej sytuacji życiowej lub przechodząc przez zawirowania we własnym życiu. Korzystanie ze wsparcia doświadczonych doradców i ekspertów pracujących z tymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się dziećmi może pomóc w sprostaniu wyzwaniom, przed którymi stoisz. Mała pomoc może znacznie przyczynić się do uczynienia rodzicielstwa o wiele przyjemniejszym.