Online Therapy Reviews

Czy jesteś osobą typu A lub typu B?

Prawdopodobnie słyszałeś, jak ludzie nazywają siebie osobowością „typu A / B”, ale co to dokładnie oznacza? Uważa się, że typ osobowości A lub B, odkryty w latach pięćdziesiątych XX wieku przez kardiologów Meyera Friedmana i Raya Rosenmana, determinuje usposobienie, perspektywy, cele, prawdopodobną karierę, a nawet potencjalne problemy zdrowotne.

Podczas gdy wielu lekarzy od tego czasu odrzuciło kategoryzację osobowości typu A / typu B, inni uważają, że teoria ta zawiera cenne informacje na temat psychologii człowieka.

Jakim typem osobowości jesteś? Rozwiąż quiz!

Jeśli jesteś ciekawy, czy jesteś osobowością typu A, czy typu B, odpowiedz na następujące 10 stwierdzeń prawdziwych