Jak to jest rozwijać lęk o zdrowie 22-letnia Hattie dzieli się swoimi doświadczeniami związanymi z rozwojem lęku o zdrowie podczas pandemii Covid-19.

Jak dbać o swoje zdrowie psychiczne w trudnych warunkach życia Jeśli masz trudne relacje z ludźmi, z którymi mieszkasz, samoizolacja może być wyjątkowo trudna. 23-letnia Lily dzieli się wskazówkami, jak dbać o zdrowie psychiczne w stresującym środowisku.

Jeśli ciągle biegasz, próbując zadowolić wszystkich, zaczniesz się męczyć. Kiedy przechodziłem przez trudny okres w zeszłym roku, chwilę zajęło mi uświadomienie sobie, że robię to i niszczę się w tym procesie. Musiałem nauczyć się wybierać swoje bitwy i decydować, co było warte mojego czasu i co mój umysł był w stanie przyjąć, ponieważ nie pomaga próbowanie zadowolenia innych ludzi, jeśli szkodzi to twojemu zdrowiu psychicznemu.

Oto kilka rzeczy, które warto wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, czy zabrać głos w potencjalnie trudnym środowisku:

a) Czy to właściwy moment na zabranie głosu (np. czy są zmęczeni pracą, czy mają czas, czy też gonią za terminem)? Czy będą wystarczająco otwarci, aby mnie wysłuchać?

b) Czy potrzebuję kogoś do pomocy? Czy to jest agresywna sytuacja? Czy poczuję się lepiej, jeśli ktoś wkroczy, czy po prostu potrzebuję kogoś, kto będzie tam jako wsparcie?

Po zabraniu głosu uważam, że warto zadać sobie pytanie, czy w rezultacie sytuacja uległa zmianie. Czy rozmawialiśmy o tym, jak to się może zmienić? Jeśli sytuacja się nie poprawi, przypominam sobie, że mam wybór i prawo postawić nogę i ponownie potwierdzić swoje stanowisko.