Saltar al contenido

Przepis na kostki słodkich ziemniaków z grilla

GRILLOWANE S?ODKIE KUBKI ZIEMNIAKÓW

?Y?KI Z ZIEMNIAKÓW Z GRILLA

Ostatnia aktualizacja 27 lutego 2020 r

S?odkie ziemniaki s? bardzo zdrowe dla twojego munchkina! Je?li nie próbowa?e? poda? swojemu dziecku tego pysznego warzywa korzeniowego, wypróbuj ten prosty przepis na grillowane kostki s?odkich ziemniaków. W?dzony smak w po??czeniu ze s?odycz? s?odkich ziemniaków to co?, co smakuje niebia?sko. Zaprezentuj swojego munchkina w ?wiecie smaków i sk?adników od?ywczych dzi?ki tej zdrowej potrawie!

Czas na gotowanie

Je?li chcesz dowiedzie? si?, jak zrobi? kostki s?odkich ziemniaków na grillu, powiedz nam, ?e nie jest to tylko prosty przepis, ale bardzo niewiele potrzeba, aby przygotowa? ten przysmak. Oto ile czasu potrzebujesz:

Uprzejmy Godzina
Czas przygotowania 00:05:00
Czas na gotowanie 00:10:00
Czas ca?kowity 00:15:00

Metoda gotowania

Intensywne przes?uchanie

Rodzaj jedzenia

Wega?skie i wegetaria?skie

Nadaje si? do

Dla dzieci w wieku powy?ej 12 miesi?cy.

Harmonogram posi?ków

Popo?udniowa przek?ska lub popo?udniowa przek?ska

Rodzaj przepisu

Przystawka

Sk?adniki

Oto wszystko, czego potrzebujesz, aby przygotowa? domowy przepis na jedzenie dla niemowl?t z grillowanymi kostkami s?odkich ziemniaków:

Sk?adnik Ilo?? i obj?to??
S?odkie ziemniaki 3 do 4
Oliwa z oliwek 1 do 2 ?y?ek sto?owych
Sól Spróbowa?
Suszona bazylia 1 ?y?eczka
Czosnek w proszku (opcjonalnie) ½ ?y?eczki

Instrukcje

Zapoznaj si? z instrukcjami krok po kroku, jak przygotowa? ten zdrowy przepis!

 1. We? s?odkie ziemniaki i umyj je, delikatnie pocieraj?c.
 2. Oderwij zewn?trzn? warstw? i pozwól jej delikatnie wyschn??.
 3. Pokrój s?odkie ziemniaki w kostk?.
 4. Posyp posiekan? kostk? sol? i od?ó? na bok.
 5. W misce we? oliw? z oliwek, suszon? bazyli?, proszek czosnkowy i sól. Bardzo dobrze wymieszaj wszystkie sk?adniki.
 6. Polej ten opatrunek kostkami s?odkich ziemniaków i delikatnie przykryj opatrunek kostkami d?o?mi. Trzymaj si? z boku.
 7. Podgrzej grill. Umie?? kostki na stojaku i gotuj od 6 do 7 minut lub do momentu, a? stan? si? aromatyczne, delikatne i zadymione.
 8. Wyjmij kostki s?odkich ziemniaków z grilla. Gdy troch? ostygn?, podaj je do przek?ski!

Wskazówki dotycz?ce przepisów

Mo?esz wypróbowa? te wskazówki podczas przygotowywania grillowanych kostek s?odkich ziemniaków dla ma?ych dzieci:

 • Podczas ci?cia kostek staraj si?, aby rozmiar wszystkich kostek by? taki sam.
 • Unikaj rozgotowywania, poniewa? kostki mog? si? prze?u? i straci? g?adko??.
 • Mo?esz przygotowa? opatrunek z wyprzedzeniem i przechowywa? go w lodówce przez kilka dni.
 • Resztki grillowanych s?odkich ziemniaków mo?na przechowywa? w szczelnym pojemniku przez dwa do trzech dni. Pami?taj, aby dobrze je podgrza? przed podaniem.
 • Kolendr?, kminek i inne przyprawy mo?na doda?, aby poprawi? smak.

Informacje ?ywieniowe (na 100 gramów)

Poni?sza tabela pokazuje zawarto?? sk?adników od?ywczych w 100 gramach grillowanych kostek s?odkich ziemniaków:

Po?ywny Warto??
Energia 100 cal
W?glowodany 20 g
Bia?ko 2 g
B?onnik 3,5 g
Gruby 0,1 g
Cukier naturalny 4,3 g
Skrobia 12 g
Witamina A. 701 IU
Witamina C 2,3 mg

Te warto?ci s? przybli?onymi warto?ciami od?ywczymi stwierdzonymi w 100 gramach s?odkich ziemniaków. Rzeczywiste warto?ci mog? si? czasem ró?ni?.

Korzy?ci zdrowotne

Oto niektóre korzy?ci zdrowotne wynikaj?ce z w??czenia tego po?ywnego warzywa do diety Twojego malucha:

 • Ze wzgl?du na du?e ilo?ci b?onnika w s?odkich ziemniakach jest doskona?ym wyborem, aby unikn?? problemów trawiennych, takich jak zaparcia. W??czenie tego warzywa pomaga równie? utrzyma? zdrowe wypró?nienia.
 • Wysoka liczba kalorii i powolne uwalnianie energii sprawiaj?, ?e s?odkie ziemniaki stanowi? doskona?y wybór ?ywno?ci, je?li chodzi o zdrowy przyrost masy cia?a u niemowl?t.
 • Bogate w witamin? C, w tym s?odkie ziemniaki w diecie twojego munchkina, to ?wietny sposób na zwi?kszenie odporno?ci.
 • S?odkie ziemniaki s? wype?nione beta karotenem, który pomaga w produkcji witaminy A w organizmie. Zapewnia to dobre zdrowie oczu dla twojego munchkina.

Przewodnik zakupowy

Teraz wiesz wszystko o tym, jak ugotowa? ten prosty przepis, jednak wybranie w?a?ciwych sk?adników jest integraln? cz??ci? przygotowania zdrowego posi?ku dla twojego munchkina. Oto kilka rzeczy, o których nale?y pami?ta? przy zakupie sk?adników:

 • Nie kupuj mro?onych s?odkich ziemniaków; zawsze szukaj ?wie?ych i sezonowych warzyw.
 • Wybieraj?c s?odkie ziemniaki, wybierz ?redniej wielko?ci s?odkie ziemniaki, które nie maj? siniaków ani ?ladów i maj? g?adk? skórk?.
 • Kupuj s?odkie ziemniaki produkowane metodami ekologicznymi, aby przygotowa? ten przepis, poniewa? s? zdrowszym wyborem dla Twojego dziecka, poniewa? warzywa te s? uprawiane bez u?ycia szkodliwych chemikaliów.

Waszym dzieciom spodoba si? ta smaczna i zdrowa przek?ska! Pami?taj, aby udost?pni? ten prosty przepis na grillowane kostki s?odkich ziemniaków wszystkim matkom i podawa? je dzieciom raz lub dwa razy w tygodniu.

Przeczytaj tak?e: 12 najlepszych produktów bogatych w kalorie dla niemowl?t

Bibliografia

Ugryzione pieczone s?odkie ziemniaki

https://www.simplyrecipes.com/recipes/grilled_sweet_potatoes/

5 korzy?ci od?ywczych s?odkich ziemniaków dla niemowl?t