Hilarious! Things You Can’t Do Unless You’re A Toddler

Wesoły! Rzeczy, których nie możesz zrobić, dopóki nie jesteś małym dzieckiem

Kelly Winder

Kelly Winder jest dyrektorem treści w BellyBelly.com.au, pisarką, doula (wyszkolona w 2005 roku) i matką trójki wspaniałych dzieci. Jej pasją jest informowanie i edukowanie rodziców i przyszłych rodziców o wszystkich sprawach związanych z ciążą, narodzinami i rodzicielstwem … zwłaszcza o wszystkim, o czym chciałaby wiedzieć, zanim urodziła swojego pierworodnego. Kelly jest również pasjonatem podróży, herbaty, podróży oraz praw i dobrostanu zwierząt. I podróż.